ABA Professional

Reference

Spisak referenci i izvedenih radova

Avio Služba Vlade Republike Srbije

• Snimanje i izrada Katastarsko – topografskog plana lokacije za izgradnju platforme i rulne staze, projekta preparcelacije, formiranje građevinske parcele i snimanje promena nastalih izgradnjom objekta (2011 – 2012, 2018)
• Izrada projekta preparcelacije i formiranje građevinske parcele za izgradnju hangara (2012)

Jkp Beogradske Elektrane

Geodetske usluge na godišnjem nivou (2012 – 2013; 2017 – 2018)

Aerodrom Nikola Tesla

• Geodetsko snimanje, izrada podloga i projekta preparcelacije na kompleksu celog aerodroma sa realizacijom (2017 – 2018)
• Geodetsko snimanje i izrada izveštaja o statusu objekta za potrebe spajanja putničkog terminala ukupne površine 54 500m2 (2018)
• Geodetsko traganje i snimanje podzemnih instalacija u ukupnoj dužini od 100 km (2018.)

JAT Tehnika

Geodetsko snimanje, izrada podloga i projekta preparcelacije na kompleksu aerodroma (2018 )

Opština VRBAS

Geodetske usluge na godišnjem nivou za potrebe održavanja premera nepokretnosti i za potrebe projekta i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže (2018/2019)

opština boljevac

Izrada katastarsko-topografskih planova za potrebe projektovanja, realizacija projekta geodetskog obeležavanja i formiranje parcele na osnovu važećeg planskog dokumenta (2015-2019)

INSTITUT ZA VODOPRIVREDU JAROSLAV ČERNI AD

Izrada tehničke dokumentacije, pružanje konsultantskih usluga potrebnih za izgradnju 8 mini -hidro elektrana na postojećim vodoprivrednim branama, izrada Katastarsko-topografskih planova i izrada projekata preparcelacije (2013, 2018)

JKP VODOKANAL SOMBOR

Geodetske usluge na godišnjem nivou (2017/2018/2019)

telekom srbija

Geodetsko traganje i snimanje podzemnih instalacija, snimanje i izrada Katastarsko-topografskih planova (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

us steel

Geodetski nadzor prilikom izgradnje deponija za skladištenje opasnih materija i inženjerski radovi pri rekonstrukciji Visoke peći. (2012)

millenium team

Geodetsko snimanje podzemnih instalacija u dužini od preko 400km (2012 – 2017)

eu progres

Snimanje i izrada katastarsko-topografskog plana za potrebe izrade Plana detaljne i dela Plana generalne regulacije opštine Medveđa (2013)

koridori srbije doo

Formiranje građevinskih parcela, izrada elaborata eksproprijacije i nabavka, transport i ugradnja betonskih belega za potrebe obeležavanja pojasa eksproprijacije autoputa E 763, Ljig-Boljkovac (2012)

ODS „EPS DISTRIBUCIJA“ REGIONALNI CENTAR ELEKTROSRBIJA

Geodetsko snimanje trafostanica i izrada elaborata geodetskih radova za potrebe evidentiranja promena na planu katastra nepokretnosti na teritoriji konzumnog područja Ogranka Elektrodistribucije Jagodina  (2015-2016)

EPS DISTRIBUCIJA REGIONALNI CENTAR „CENTAR“ KRAGUJEVAC

Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja, snimanje podzemnih i nadzemnih instalacija za potrebe evidentiranja na planu katastra vodova, obnova granica parcela (2015-2016)

ODS „EPS DISTRIBUCIJA“ OGRANAK ELEKTRODISTRIBUCIJA LOZNICA

Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja (2015-2016)

PD „ELEKTROSRBIJA“ KRALJEVO, ELEKTRODISTRIBUCIJA KRUŠEVAC

Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja (2015-2016)

TE DRMNO-KOSTOLAC

Inženjerski radovi pri remontu generatora u toploj i hladnoj fazi (2012)

jp zžs obrenovac

Geodetsko snimanje kanalizacije za potrebe izrade glavnog projekta rekonstrukcije (2013)

RTB BOR

Geodetsko snimanje dna jezera, Izrada 3D modela i određivanje količine vode u jezeru u Majdanpeku (2012)

PREDUZEĆE ZA GEOMATIKU “MAPSOFT” DOO

Snimanje i izrada Katastarsko – topografskih planova (2010 – 2018)

grad subotica

Uvođenje u posed poljoprivrednog zemljišta (2018)

OPŠTINSKA UPRAVA KULA

Uvođenje u posed poljoprivrednog zemljišta (2017)

SET ŠABAC

Praćenje objekata visokogradnje u toku izgradnje, praćenje sleganja objekata i izrada elaborata geodetskog osmatranja 1D mreže (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

nis a.d.

Geodetsko obeležavanje linija profila za potrebe postavljamnja seizmološke opreme (2016)

JKP GRADSKE PIJACE

Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja i izrada projekata geodetskog obeležavanja  (2016, 2018)

GRADSKA UPRAVA BOR

Izrada elaborata uzurpacije, projekta geodetskog obeležavanja, formiranje građevinskih parcela i realizacija projekata parcelacije i preparcelacije, snimanje linijskih objekata, obeležavanje linijskih objekata i vodova ( 2015, 2017, 2018 )

JP EMISIONA TEHNIKA I VEZE

Geodetsko snimanje i izrada geodetskih podloga, izrada projekata parcelacije i preparcelacije i projekata geodetskog obležavanja  (2016 -2018)

Scroll to Top